Kleuter Afdeling

6 Ruim speelkamers wat tenvolle toegerus is met die nuutste opvoedkundige apparaat. Die doel van die Kleuterafdeling program is om elke kleuter die geleentheid te gee om te ontwikkel in 'n gebalanseerde selfversekerde kleuter met 'n positiewe selfbeeld en genoeg selfvertroue om hulle skoollewe suksesvolg aan te pak. Voorbereidende lees-, wiskunde- en skrif-aktiwiteite word gedoen. 'n Kleuter leer deur sy sintuie om leerstof in te neem en weer te gee. Volledige vorderingsverslae word uitgestuur waarin verslag gedoen word van die kleuters se fisiese, akademiese en sosiale vordering.

Peuter Afdeling

2 Ruim speelkamers met 'n toegeboude stoep area wat tenvolle toegerus is met baie opvoedkundige speelgoed. Omdat geen druk op hulle geplaas word nie, geniet hulle dit om te ontdek en te eksperimenteer en besef gladnie hoeveel hulle in werklikheid leer nie. Omdat die kind se eerste drie jaar van die belangrikste vormingsjare is, word baie aandag gegee aan hulle persoonlike, emosionele, fisiese en sosiale ontwikkeling. Sodoende word 'n stewige basis gevorm waar elke peuter die geleentheid kry om van kleins af selfstandig te ontwikkel met 'n goeie selfbeeld en selfvertroue. Die toesig is uitstekend en die personeel is puik met jare ervaring en ondervinding. Volledige vorderingsverslae word uitgestuur waarin verslag gedoen word van die peuters se fisiese, akademiese en sosiale vordering.

Baba Sentrum

Moderne toegeruste sentrum met 'n apparte stoep area en speelplek. Die toesig is uitstekend en die personeel is puik met jare ervaring en ondervinding. Elke baba geniet persoonlike aandad en volledige vorderingsverslae word uitgestuur waarin verslag gedoen word van die babas se vordering . Verhouding van personeel tot babas is 1 personeellid vir elke 5 babas. In die oggende kry hulle pap, om 12:00 kos wat spesiaal vir hulle gekook word en tussenin bottels wat mammas vir hulle insit.