Welkom by Monumentpark Kleuterskool

Monumentpark kleuterskool in die Ooste van Pretoria is hoofsaaklik 'n Afrikaans, Christelik georienteerde instansie wat sedert 1979 by die Onderwys Departement gerigstreer is. Monumentpark kleuterskool voldoen aan al die nodige inspeksies, vereistes en standaarde vir kleuterskole volgens die Onderwys Departement.

Die sukses van Monumentpark kleuterskool word toegskryf aan puik personeel, dekades se ondervinding en ervaring, asook 'n beproefde leerplan waarvolgens Monumentpark kleuterskool beroemdheid verwerf het vir sy hoe akademiese standaard.

Monumentpark kleuterskool bied die perfekte omgewing waarin elke kind die geleentheid gebied word om te ontwikkel in 'n gebalseerde en selfversekerde kleuter met 'n positiewe selfbeeld en genoeg selfvertroue om hulle skool loopbaan suksesvol aan te pak.